DE2 Elektriska

EN ENGAGERAD LEVERANTÖR INOM ELINSTALLATION

De2 elektriska är en engagerad leverantör inom elinstallation. Med anpassade service- och ramavtal får du de bästa förutsättningarna för en optimal installation utan driftstörningar. Vi arbetar systematiskt med våra säkerhetsfrågor för att ni som kunder ska få en så kostnadseffektiv och säker installation som möjligt.

Prata med någon av våra experter

Kontakta oss idag

SERVICE & UNDERHÅLL

Hjärtat i företaget är vår serviceverksamhet där våra serviceelektriker dagligen arbetar ute hos våra kunder med allt inom service och underhåll. Du har möjlighet att teckna ett serviceavtal utformat och anpassat utifrån dina behov. Det kan till exempel handla om felsökning av elanläggningar, kompletteringar/utökningar, felavhjälpande underhåll, armaturbyten, mindre nyinstallationer, revisioner och kontrollmätningar.

Belysning

En stor del av vår kärnverksamhet är att arbeta med belysning och vi har lång erfarenhet av belysningsanläggningar i mindre och större former. Vi hjälper er med att göra inventeringar och ta fram besparingskalkyler. Vi kan även ta fram ljusberäkningar och projektera belysning både för inne- och utemiljö. Exempel på lösningar som vi tillhandahåller är energismarta system för fastighetsbelysning och utebelysning.

SÄKERHET, TELE & DATA

Vi har lång erfarenhet av installationer inom säkerhet/tele/data och utför både stora entreprenader & projekt såväl som service och felavhjälpande ärenden. Vi är även en oberoende aktör med ett brett kontaktnät, vilket innebär att vi kan leverera hela system inom brand- & inbrottslarm, kameraövervakning/CCTV, datanät och passagesystem.

 

STYRINSTALLATION

Vi utför styrinstallationer inom service och underhåll samt entreprenad. Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi även erbjuda mer tekniskt avancerade lösningar och system där vi kan vara installatören som tar helhetsansvaret. Vi arbetar bland annat med installation och underhåll av undercentraler, fläktrum, kyl- och värmepumpsanläggningar samt automation.