DE2 FASTIGHETSFÖRVALTNING

FÖRVALTNING & FASTIGHETSSKÖTSEL MED HÅLLBARHET I FOKUS

Med en helhetslösning av tjänster inom förvaltning, fastighetsstöd, projektledning, fastighetsdrift och energi & miljö får du det stöd som behövs för att ditt fastighetsägande både ska bli roligare och mer ekonomiskt lönsamt.

De2 fastighetsförvaltning erbjuder hjälp med:

  • Teknisk förvaltning
  • Ekonomisk förvaltning
  • Fastighetsdrift
  • Stödtjänster
  • Energi & miljö

FÖRVALTNING

Med vår fastighetsförvaltning kan ni vara säkra på att fastigheten sköts på ett tryggt och hållbart sätt över tid. Våra förvaltare ser till att ert ansvar som fastighetsägare hanteras säkert. Genom att säkerställa underhållsplanering, myndighetsbesiktningar, inköp samt att den dagliga driften fungerar utan störningar. Via vårt kvalitetsarbete utför vi kontroller löpande för att garantera en likvärdig leverans mot samtliga kunder samt som ett steg i att utveckla organisationen.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning till så väl bostadsrättsföreningar som kommersiella fastighetsägare. Vårt mål är att underlätta styrelsers och beslutsfattares dagliga arbete så de kan fokusera på rätt uppgifter. Vi erbjuder därför en stabil, kompetent och personlig förvaltning, hjälper med att ta fram ekonomiska rapporter, prognoser, kalkyler samt gör bokslut och kassaflödesanalyser.

FASTIGHETSDRIFT

Ett av fastighetsdriftens fokusområden är att förebygga fel i fastigheten genom en proaktiv tillsyn och skötsel. Vi utför dem på ett strukturerat och omsorgsfullt sätt för att minska behovet av felavhjälpande underhåll i era fastigheter. Vi arbetar ständigt med att hitta förbättringar i fastigheten exempel kan vara att bearbeta mediastatistik för att sänka energiförbrukningen, till att inventera och dokumenterar den tekniska installationen för att underlätta framtida uppföljningar.

 

STÖDTJÄNSTER

För att du som kund ska kunna bibehålla en god arbetsmiljö inom den interna organisationen kan vi på De2 erbjuda extra resurser inom förvaltning. En resurs som ser organisationen med nya ögon och kan skapa möjligheter att utveckla interna processer.

 

ENERGI & MILJÖ

Efter en analys får du en god överblick som ger dig ett bra utgångsläge för att fatta beslut gällande fastighetssystem och eventuella ombyggnader eller nyinstallationer. En förstudie visar vilka lätta åtgärder du kan vidta för omedelbar vinning. Den vidare analysen säkerställer fastighetens framtida möjliga miljöprestanda. I analysen inventeras system som klimatskärmärken, ventilation, el, värme, styr- och reglerteknik samt fastighetens verksamhetsförbrukning. En energioptimering av din fastighet, baserad på en sådan analys, leder till 7-25% energibesparing enligt genomsnittet.

 

VÄLKOMMEN TILL DE2!

Med en helhetslösning av tjänster inom förvaltning, fastighetsstöd, projektledning, fastighetsdrift och energi & miljö får du det stöd som behövs för att ditt fastighetsägande både ska bli roligare och mer ekonomiskt lönsamt.