Dusko tar över som VD på De2 gruppen AB
05/10 - 2020
Dusko

Dusko tar över som VD på De2 gruppen AB, efter fem år lämnar Dusko Stojanovski rollen som affärsutvecklare och efterträder Matias Karikoski som VD på De2 Gruppen AB, som via dotterbolagen är verksamma inom fastighetsanknutna tekniktjänster.

Det är med stor glädje och stolthet jag kliver in som VD på De2 gruppen. Jag ser fram emot att arbeta närmare våra medarbetare, kunder, styrelsen samt fortsätta utvecklingen av bolagen.

Kursen är tydlig och engagemanget i bolaget är stort, vi ska öka vår utförandekraft ytterligare!
säger Dusko Stojanovski.

 

Med tanke på allt som händer i omvärlden ställer de kommande åren stora krav på innovationstakten för bolag inom fastighetsbranschen. D2 gruppen tar sikte på bolag med en tydlig hållbarhetsprofil!

Dusko avslutar intervjun med:
Vår förmåga att nyttja kompetensen i bolaget och rikta kraften på bästa sätt, är centralt för vår fortsatta framgång. Genom den nya organisationen ökar vi synergierna inom den operativa verksamheten ytterligare, en viktig faktor i hållbarhetsarbetet framåt.

Koncernen har genomfört stora organisatoriska förändringar de senaste åren, vilket har resulterat i att vi idag befinner oss i en position där vi är redo för att ta vårt nästa steg.

Strax efter sommaren fick D2 gruppen en ny styrelsegrupp som sedan tillträdet tagit fram en ny strategi för organisationen.
-Styrelsen har arbetat intensivt med framtagningen av nya strategin som ska implementeras under kommande år.

Den blir en plattform för vårt operativa arbete som Dusko ansvarar för. Det känns tryggt att Dusko varit verksam sedan starten av D2 gruppen men även har en gedigen erfarenhet från andra organisationer, säger David Fjellström.

En del i koncernens arbete har varit att starta Somore Sverige AB som tidigare varit en enhet inom D2 gruppen men nu övergått till ett eget bolag. Grundidé är att Somore ska tillhandahålla stödtjänster som förenkla vardagen åt sina kunder, kunderna ska fokusera på sin kärnverksamhet. Stödtjänsterna som tillhandahålls är exempelvis: Marknadsföring, Affärsrådgivning, Redovisning och IT-tjänster.

Avslutningen vill vi tacka Matias Karikoski för hans arbete och önskar honom lycka till i framtiden!