Fortsatt förtroende hos SKB ( Stockholms kooperativa Bostadsförening)

D2 får fortsatt förtroende hos SKB ( Stockholms kooperativa Bostadsförening) gällande tjänster inom fastighetsförvaltning.