Fortsatt förtroende hos SKB ( Stockholms kooperativa Bostadsförening)
06/02 - 2020

D2 får fortsatt förtroende hos SKB ( Stockholms kooperativa Bostadsförening) gällande tjänster inom fastighetsförvaltning.