Vikten av att ha ett uppdaterat gruppschema
29/09 - 2021
gruppschema_2021

Ett aktuellt och uppdaterat gruppschema vid el centralen sparar tid vid felsökning och elarbeten. Det är till för att underlätta arbetet för elektrikern med vilka säkringar som är anslutna till vilka armaturer och exempelvis uttag.

Det är en detaljerad information för elektrikern som underlättar kommande arbeten. Säkringarna är märkta med nummer som speglar gruppschemat. Efter numret följer en detaljerad beskrivning på vilka anslutningsobjekten är, om det exempelvis är en armatur eller ett uttag. På så sätt kan elektrikern direkt få en överblick på hur elsystemet ser ut och stänga av säkringarna som behövs stängas av för att sedan påbörja arbetet.
Enligt AMA (allmän material – och arbetsbeskrivning) ska gruppförteckningen kompletteras med ett gruppschema.

Öppnar du ett apparatskåp eller elcentral och ser att det saknas eller att dokumentet som finns där inte är läsbart, då är det dags att uppdatera det eller skapa ett helt nytt.

D2 ser alltid till att uppdatera ett gruppschema efter ett slutfört arbete för att underlätta kommande arbeten.