Medlem i Klimatpakten PLUS
03/03 - 2020
Klimatpakten PLUS

2012

Startade D2 sin verksamhet men redan innan starten satte ägarna ett långsiktigt mål att D2 ska bli klimatneutralt. Men att gå från ett nystartat bolag till att bli klimatneutralt var något som skulle ta tid att genomföra⏳ Ägarna var övertygade att hållbarhet skulle finnas med i bolagets DNA från allra första början. Därför skulle D2 ha en utmanande utvecklingsstrategi för att nå hållbarhetsmålen. Detta ledde till att man upprättade strategiska mål från dag ett. Det första målet var att beräkna bolagets klimatpåverkan för att tydliggöra den, samt få nyckeltal att förhålla sig till.

2013

Slutfördes bolagets första klimatbokslut därefter har D2 beräknat, reducerat och klimatkompenserat för 100% av sin klimatpåverkan.

2015

Blev D2 medlem i Klimatpakten och skrev därmed under att man minst ska följa Stockholms Stad mål som ett komplement till bolagets egna uppsatta mål.

2019

Beslöt sig D2 att anta Klimatpakten PLUS vision att arbeta mot målet att 2030 vara helt fossilfria bolag.