Miljösmart

Bli mer miljösmart med De2 – Värme & ventilation

Hållbarhet är viktigt för De2 och något vi brinner för. Därför klimatkompenserar vi för 100% av hela vår verksamhet. Senast år 2030 ska De2 vara en fossilfri verksamhet.
Vi utför dagligen smarta energibesparingar i våra uppdragsgivares fastigheter.

  • Kontakta alltid felanmälan om du känner att det är något som inte stämmer med värmen och-/eller ventilationen i din bostad eller lokal.
  • Försök inte att ändra ventilationsdonens läge/inställningar, detta för att du påverkar ventilationsflödet i hela byggnaden.
  • Undvik att ställa möbler o.dyl. framför eller i vägen för ventilationsdon eller radiatorer, detta för att möblerna o.dyl. gör uppvärmningen av ytan ojämn.
  • Undvik att använda extra el-element. Kontakta istället felanmälan så får vår personal ta en titt på systemet.
  • Använd persienner och solskydd utifrån vilket väder som råder.
  • Anpassa din klädsel efter årstiderna.