Utemiljötjänster & Fastighetsdrift, nytt avtal med Trophi

Ramavtal med Fastighets AB Förvaltaren AB – Sundbyberg

De2 Elektriska vunnit ramavtal med Fastighets AB Förvaltaren AB – Sundbyberg gällande elarbeten och reparationer mm för underhållsåtgärder, hyresgästers tillval samt projekt. Ramavtalet gäller 2 år med option på 1 +1.