Vilka är vi?

Välkommen till DE2

De2 har lång erfarenhet av branschen där vi tillsammans med våra 30 medarbetare kan leverera en bred tjänst och det du behöver för ett lönsamt och hållbart fastighetsägande. Välkommen till ett samarbete som kännetecknas av proaktivt arbete, tillgänglighet och lyhördhet. Tack vare detta är flera av våra kunder och partners kvar med oss sedan start och vi är stolta över att vår historik och goda relationer ger oss nya kunder. Här får du en möjlighet att lära känna De2 ledning.

Kontaktpersoner

Dusko Stojanovski
Dusko Stojanovski
CEO & Partner

Min drivkraft har alltid varit att hitta utvecklingsmöjligheter. Som CEO på De2 utvecklar jag våra interna processer och hjälper våra kunder att driva sin verksamhet och utveckling framåt. Med en lång erfarenhet, beprövade metoder kombinerat med ett personligt engagemang är min ambition att alltid nå uppsatta mål på ett hållbart sätt.

Dusko Stojanovski

Digi & Tala

Digitala medarbetare

Vårt mål är att stärka och utveckla våra ledord-Engagemang, Kommunikation och Effektivitet. Med våra digitala system effektiviserar och optimerar vi De2 processor med hållbarhet i fokus! Vi har ett nära samarbete med medarbetarna på De2, där vi arbetar tillsammans för att uppnå högsta service och kvalité. Välkommen till ett effektivare och lönsammare fastighetsägande med Digi & Tala.

David Fjellström

David Fjellström

CFO & Partner

Jag är övertygad om att marknaden behöver fler aktörer som är engagerade i att utveckla fastigheter. En ökad konkurrens är något som jag tycker är hälsosamt för industrin, och det är en av anledningarna till att jag valde att starta min egen verksamhet. De2 elektriska & De2 fastighetsförvaltning bidrar med nya friska vindar och hjälper den svenska marknaden att utvecklas tillsammans med omvärlden.

Engagemang för bättre fastigheter

Engagemang

För oss innebär engagemang att vi är lyhörda och intresserade av våra kunders verksamhet. På så sätt kan vi på bästa sätt leverera tjänster som är anpassade efter dina behov och fastigheter.

Kommunikation för bättre fastigheter

Kommunikation

Goda relationer bygger på bra kommunikation som grundar sig på respekt och lyhördhet. Det är även en självklarhet för oss att återkoppla hur arbetet fortlöper, samt att följa upp avslutade uppdrag.

Effektivitet för bättre fastigheter

Effektivitet

Vår verksamhet bygger på väl utvecklade strukturer och rutiner för att leveransen ska bli så effektiv som möjligt. På så sätt kan vi leverera våra tjänster inom uppsatta ramar och bespara er onödiga kostnader.