VILKA ÄR VI?

Välkommen till De2

De2 har lång erfarenhet av branschen där vi tillsammans med våra 30 medarbetare kan leverera en bred tjänst och det du behöver för ett lönsamt och hållbart fastighetsägande. Välkommen till ett samarbete som kännetecknas av proaktivt arbete, tillgänglighet och lyhördhet. Tack vare detta är flera av våra kunder och partners kvar med oss sedan start och vi är stolta över att vår historik och goda relationer ger oss nya kunder. Här får du en möjlighet att lära känna De2 ledning.